Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AV) worden gesloten tussen:
Het bedrijf Renabed Europe geregistreerd bij het Wetboek van vennootschappen onder nummer BE0896699573 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in Schoondonkweg 18, BE-2830, Willebroek, België, hierna te noemen “verkoper” aan de ene kant,
en
Iedereen die een aankoop doet via de website van de verkoper, op www.nextmatras.be, hierna te noemen “de klant”.
Telefoonnummer: 0980633198
E-mailadres: next@nextmatras.be
De www.nextmatras.be website wordt uitgegeven door 3 goats, ingeschreven in het handelsregister van Bobigny onder nummer SIRET 830 281 333 00021, gevestigd in 1 Mall Tower 93120 La Courneuve en kan gecontacteerd worden op telefoonnummer 0980633198 of per e-mail info@3-goats.com.De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn echter die welke van kracht zijn op de datum van zijn bestelling op de site.

1. Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de verkoper en de klant en de voorwaarden van toepassing op alle aankopen via de handelaar website www.nextmatras.be verkoper hierna “de site”.
Ze zijn van toepassing op klanten met een afleveradres in België.De klant, consument in de zin van de consumentencode, verbiedt elke aankoop voor wederverkoop in de zin van artikel L 110-1 van de Code of Commerce.De aankoop van een product via de site veronderstelt de volledige en volledige aanvaarding door de klant van de algemene verkoopvoorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn echter die welke van kracht zijn op de datum van zijn bestelling op de site.

2. Informatie over onze producten
Alle te koop aangeboden producten worden gepresenteerd op de website van de verkoper.

De producten voldoen aan de eisen van de Belgische wetgeving die van kracht is met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen.

De producten worden verkocht binnen de grenzen van beschikbare of beschikbare voorraad bij haar leveranciers.

In het geval van het stoppen van het product na het plaatsen van de bestelling, informeert de verkoper de klant per e-mail en betaalt hij de bedragen terug die hij op grond van de bestelling heeft ontvangen. In dit geval zal de verkoper geen compensatie verschuldigd zijn aan de klant.

De foto’s met betrekking tot de presentatie van de producten zijn het meest getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde product garanderen. De verkoper is contractueel gebonden aan de technische kenmerken van het product zoals gedefinieerd op zijn website.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn echter die welke van kracht zijn op de datum van zijn bestelling op de site.

3. Prijs
De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro’s inclusief alle belastingen (TTC).
Getoonde prijzen zijn inclusief verwerkingskosten voor bestellingen.Verkoopprijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.De verkoopprijs is verschuldigd van de bestelling.

Het totaal verschuldigde bedrag door de klant wordt aangegeven op de pagina met een samenvatting van de bestelling vóór de definitieve validatie ervan.

De foto’s met betrekking tot de presentatie van de producten zijn het meest getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde product garanderen. De verkoper is contractueel gebonden aan de technische kenmerken van het product zoals gedefinieerd op zijn website.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn echter die welke van kracht zijn op de datum van zijn bestelling op de site.

4. Betaling
Geaccepteerde betaalmethoden worden aangegeven op onze website.

Wanneer u per creditcard heeft betaald, worden deze in rekening gebracht als we de betaling goedkeuren.

De klant gaat ermee akkoord de factuur voor zijn bestelling alleen in elektronische vorm te ontvangen op het adres dat hij heeft aangegeven.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling op te schorten of deze te annuleren (oplossing) in het geval van een betalingsincident.

Zodra de betaling is uitgevoerd en de bestelling is geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging impliceert de aanvaarding van uw bestelling.

5. Levering
De standaardlevering van onze producten is gratis.

De klant erkent en gaat ermee akkoord dat alleen een fysiek afleveradres geldig is, met uitsluiting van een postbus.

De maximale levertijd van een product uit de bestelling wordt aangegeven voorafgaand aan de validatie van de bestelling. In het geval van bulkaankoop van verschillende producten, komt de levertijd voor de hele bestelling overeen met de langste aangegeven tijd voor een van deze producten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de producten in verschillende leveringen te verzenden.

De leveringsdatum is maximaal 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.

De levering wordt van kracht vanaf het moment dat de producten zijn afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De aan de producten verbonden risico’s worden overgedragen aan de klant wanneer deze, of een door hem aangewezen derde, in het bezit van de producten komt.

De bezorger moet de klant of de persoon die aanwezig is op het aangegeven adres een afleveringsbewijs laten ondertekenen om aan te tonen dat hij de matras bij de klant of op het door hem aangegeven adres heeft gedeponeerd. De bezorger neemt geen contact op met de klant om hem te informeren over zijn komst. Het is niet de verantwoordelijkheid van de verkoper om ervoor te zorgen dat de persoon die het product op het aangegeven adres heeft ontvangen, de klant is.

De klant of de ontvanger formaliseert de acceptatie van de levering door de leveringsbon te ondertekenen. Als het product blijkbaar beschadigd is, moet de klant het pakket weigeren en “weigering van schade” op het retourformulier vermelden.

Als de verkoper de producten niet op de in de verzend-e-mail vermelde datum kan leveren, heeft de klant de mogelijkheid om het contract te annuleren.

Het contract wordt beschouwd als geannuleerd op de datum waarop de verkoper het annuleringsverzoek ontvangt, tenzij de goederen ondertussen zijn geleverd.

Indien om redenen buiten de wil van de verkoper vertragingen in de verzending en/of levering optreden, kunnen ze de klant geen recht geven op schadevergoeding.

In geval van overmacht (staking, ongeval, storm, brand …) kunnen de levertijden groter zijn dan aangegeven. De klant die producten heeft besteld, kan in dit geval de bestelling annuleren en worden terugbetaald.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product in voorraden, zal de verkoper de klant per e-mail op de hoogte brengen. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van het bestelde product.

De klant verbindt zich ertoe om de exacte informatie over zijn persoonlijke gegevens te verstrekken. Renabed wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke vertraging die te wijten is aan een onjuist adres.

Als de klant niet aanwezig is op de dag van levering, kan een nieuwe levering opnieuw worden geprogrammeerd, volledig voor rekening van de klant. Kosten moeten vóór doorverwijzing worden betaald.

Standaard wordt het product bij de deuropening of aan de onderkant van het gebouw afgeleverd. De chauffeur heeft het recht om te weigeren te leveren anders dan aan de deur of aan de onderkant van het gebouw. Als hij dit accepteert, kan hem of Renabed geen aansprakelijkheid worden toegeschreven voor mogelijke schade aan meubilair of apparatuur.

6. Herroepingsrecht
U hebt een wettelijke periode van 14 kalenderdagen vanaf de levering van de producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden te moeten opgeven.

Volgens de consumentenwet kan het recht op legale terugtrekking niet worden uitgeoefend voor goederen die niet zijn verzegeld na levering door consumenten en die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid. Daarom, als u een kussen wilt retourneren, moet het product blijven zoals het werd geleverd, en indien mogelijk in de originele verpakking.

Als u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons binnen 14 dagen na de datum van levering duidelijk op de hoogte te stellen van uw annulering per e-mail of schriftelijk of door het bijgevoegde standaard opnameformulier in te vullen en terug te sturen aan het einde van deze algemene voorwaarden.

 

7. Proefperiode van 101 nachten: contractueel recht van terugkeer
Als commercieel gebaar stemmen we ermee in om uw wettelijke recht om uw bestelling van een matras te annuleren te verlengen tot 101 dagen zonder dat u een reden hoeft op te geven.
Dit recht loopt van de wettelijke herroepingstermijn die u volgens de Belgische wet is verleend, na aftrek van deze periode is een extra periode van 87 dagen.De proefperiode loopt af om 24.00 uur op de 101e dag na de datum waarop de matras werd bezorgd.U kunt een matrasbestelling slechts één keer maken en annuleren tijdens de proefperiode van 101 nachten.

De proefperiode van 101 nachten is ook van toepassing op kussens.

8. Restituties en retourneringen
Als u uw verkoopcontract annuleert, betalen we de ontvangen betaling terug.

Het gegarandeerde rendement is alleen geldig als het product op de normale manier is gebruikt. Voordat de verwijdering plaatsvond, konden foto’s van het product worden opgevraagd om de staat van de matras te bekijken. Als het in slechte staat verkeert, worden de afhaling en terugbetaling geweigerd.

De terugbetaling is in principe binnen 3 tot 5 werkdagen na de datum van teruggave.

We betalen je terug op de betaalmethode die je hebt gebruikt bij het bestellen.

Als u niet met Renabed communiceert om de inzameling te regelen, kan dit leiden tot annulering van uw retourrechten tijdens de proeftijd van 101 nachten.

Wat betreft het kussen, sturen we u een gestempeld label dat wordt afgedrukt en op de doos wordt geplakt. Dan moet je het gewoon in het postkantoor of relaispunt plaatsen dat je is verteld. Wij zullen u terugbetalen na ontvangst van een bewijs van uw aanbetaling

9. Juridische waarborgen
Renabed is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het onroerend goed in overeenstemming met artikelen L. 217-4 en volgende van de Consumer Code, evenals eventuele verborgen gebreken met betrekking tot eigendom in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De actie als gevolg van een gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van de goederen.In het geval van een gebrek aan overeenstemming, hebt u het recht om Renabed te verzoeken het gebrek aan overeenstemming van het gekochte eigendom te herstellen of het gratis te vervangen of de prijs te verminderen of het contract te beëindigen.We kunnen er echter voor kiezen om niet door te gaan naar uw keuze als deze keuze resulteert in kosten die duidelijk onevenredig zijn in de andere categorie, gegeven de waarde van de goederen of de omvang van het defect.

Voor de periode van 24 maanden na de levering van de goederen bent u vrijgesteld van het melden van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming.

U kunt de garantie ook uitoefenen tegen verborgen gebreken zoals gedefinieerd in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.

In dit geval kunt u kiezen tussen de verkoopresolutie of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek worden ingediend.


10. Commerciële garanties
Renabed garandeert dat de matras binnen 10 jaar na leverdatum wordt vervangen door een materiaaldefect.
Renabed garandeert de vervanging van elk kussen door een materiaaldefect binnen 3 jaar na de datum van levering.Defecten en schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage of door een extern ongeval (abnormaal gebruik, brand, waterschade, gebrekkig onderhoud, montagefouten …) of door een niet door de verkoper voorziene of gespecificeerde wijziging van het product zijn uitgesloten van de garantie.De garantie is alleen geldig voor originele kopers van echte NEXT-producten.

Raadpleeg de “Garantievoorwaarden” voor meer informatie.

11. Beëindiging van het contract
Beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op ons recht om betaling te ontvangen van enig geld dat u krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is.

Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk voor enig verlies dat:

was niet voorzien door de partijen ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, behalve indien het verlies te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van onze kant;
werd niet veroorzaakt door een schending van onze wettelijke of contractuele verplichtingen; of
is indirect.

12. Geschillen
Volgens de bepalingen van de Code met betrekking tot de minnelijke schikking van geschillen, Renabed bedrijf houdt zich aan het Bureau van de Ombudsman FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand), waarvan de coördinaten: 60 Rue La Boétie – 75008 Parijs – http://www.mediateurfevad.fr.

Na voorafgaande schriftelijke toestemming van de consument aan Renabed, kan de Mediator-service in beslag worden genomen voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost.

Als het geschil niet wordt opgelost door de bemiddelaar, is de toepasselijke wet het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn de Franse rechtbanken.

13. Intellectuele eigendom
Alle Renabed-webpagina’s, inclusief afbeeldingen en tekst, zijn auteursrechtelijk beschermd.

14. Persoonlijke gegevens
Alle rechten en plichten van klanten met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies worden beschreven in het “Cookiebeleid” dat beschikbaar is op de website.
Standaard opnameformulier
(Vul dit formulier alleen in en stuur het alleen als u zich uit het contract wilt terugtrekken). Om te worden gerenoveerd,

Ik verwittig u hierbij van mijn opzegging van het contract voor de verkoop van de onderstaande accommodatie,

Bestelde het en ontving het,

Naam van de consument,

Consument adres,

Handtekening van de consument (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier),

datum

Return to top of page